Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Uw vragen, onze antwoorden
Question : Welke soorten studies gebruikt het OIVO?

Réponse :

Het OIVO past verschillende methoden toe om zijn studies goed uit te voeren. We vermelden o.a.:

  • Peilingen en opinie-enquêtes. Het gaat daarbij om een antwoord krijgen op de vraag "Hoeveel consumenten denken dat...?". Die enquêtes worden doorgaans telefonisch afgenomen door het callcenter van het OIVO of door middel van face-to-facegesprekken met consumenten of door voorlegging van een vragenlijst aan leerlingen in scholen. Voorbeeld: Tabaksconsumptie.
  • Kwalitatieve studies. Die dienen om de redenen te begrijpen waarom een consument op deze of gene manier denkt of handelt. Ze kunnen de vorm van een individueel onderhoud of een groepsdiscussie aannemen. Voorbeeld: Afvalpreventie in Vlaanderen.
  • Studies door observatie. Ze bestaan in het heel discreet observeren van welbepaalde elementen (zoals een product, een gedrag bij de consument). Voorbeeld: Nieuwe voedingsproducten.
  • Studies door experimenteren, die erop neerkomen dat de respondent aan een stimulus onderworpen wordt, waarna het resultaat daarvan gemeten wordt. Voorbeeld: Afvalpreventie en ecoconsumptie.
  • Documentair onderzoek. Het OIVO gebruikt zijn documentatiecentrum niet alleen om bepaalde analyses uit te voeren, maar stelt de inhoud ervan ook ter beschikking van de consumenten of hun verenigingen, van vorsers of studenten. Voor bepaalde studies analyseert het OIVO de gegevens die via andere bronnen verzameld werden.
  • Voorbeeld: de gezinskorf.

Die methoden worden soms gecombineerd om betrouwbaardere resultaten te verkrijgen. Soms dragen ze een bijzondere benaming, die naar de specificiteit van het werk verwijst.

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
Mij ouders kochten deze week bij mediamarkt een wasmachine van aeg met 150€ eco korting! Vrijdag ...
De wet zegt duidelijk dat ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkosmt de ...

Ik heb een Samsung Galaxy Note gekocht in November 2012. Nu gaat hij niet meer aan omdat hij niet ...
Na het verstrijken van de eerste zes maanden van de garantieperiode moet u als consument zelf het ...

Consumenteninfo
Voor u gelezen – Documentatiecentrum – 21 november 2013
Het documentatiecentrum van het OIVO stelt u enkele samenvattingen van nieuwe aanwinsten voor. Voor u gelezen: Vakantie van Nederlanders – De jeugd ...
De OIVO newsletter van 25 juli
Welkom op de OIVO-newsletter. Terwijl u zich door de hitte sleept, halen we enkele frisse artikels uit de kast met handige tips om de vakantie door te ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
Wanneer een mens voorwerpen aanraakt die elektriciteitgeleidend zijn, zoals een kraantje of een radiator, gaat er een elektrische stroom door zijn lichaam.

Juist - Fout