Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Uw vragen, onze antwoorden
Question : Welke soorten studies gebruikt het OIVO?

Réponse :

Het OIVO past verschillende methoden toe om zijn studies goed uit te voeren. We vermelden o.a.:

  • Peilingen en opinie-enquêtes. Het gaat daarbij om een antwoord krijgen op de vraag "Hoeveel consumenten denken dat...?". Die enquêtes worden doorgaans telefonisch afgenomen door het callcenter van het OIVO of door middel van face-to-facegesprekken met consumenten of door voorlegging van een vragenlijst aan leerlingen in scholen. Voorbeeld: Tabaksconsumptie.
  • Kwalitatieve studies. Die dienen om de redenen te begrijpen waarom een consument op deze of gene manier denkt of handelt. Ze kunnen de vorm van een individueel onderhoud of een groepsdiscussie aannemen. Voorbeeld: Afvalpreventie in Vlaanderen.
  • Studies door observatie. Ze bestaan in het heel discreet observeren van welbepaalde elementen (zoals een product, een gedrag bij de consument). Voorbeeld: Nieuwe voedingsproducten.
  • Studies door experimenteren, die erop neerkomen dat de respondent aan een stimulus onderworpen wordt, waarna het resultaat daarvan gemeten wordt. Voorbeeld: Afvalpreventie en ecoconsumptie.
  • Documentair onderzoek. Het OIVO gebruikt zijn documentatiecentrum niet alleen om bepaalde analyses uit te voeren, maar stelt de inhoud ervan ook ter beschikking van de consumenten of hun verenigingen, van vorsers of studenten. Voor bepaalde studies analyseert het OIVO de gegevens die via andere bronnen verzameld werden.
  • Voorbeeld: de gezinskorf.

Die methoden worden soms gecombineerd om betrouwbaardere resultaten te verkrijgen. Soms dragen ze een bijzondere benaming, die naar de specificiteit van het werk verwijst.

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
Isoleren? Gewoon doen!
De Belgische overheden voorzien heel wat financiële prikkels om consumenten aan te zetten tot het isoleren van hun woning. Toch is er in het ...
Gelezen voor u - OIVO-Documentatiecentrum - 28 mei 2014
Gelezen voor u : Belgisch onderzoek over verantwoord toerisme, Eurobarometer ivm e-communicaties en telecom (EN) – Demografische vooruitzichten ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
Vis eten die afkomstig is van aquacultuur, helpt de natuurlijke hulpbronnen van de planeet in stand houden.

Juist - Fout