Kleine beleggers lijken te profiteren van lagere prijs Bitcoin

Kleine beleggers lijken te profiteren van lagere prijs Bitcoin

Nu de prijs van Bitcoin dalende is, lijken vooral kleine beleggers hun kans schoon te zien om in te stappen. De Bitcoin koers daalde vorige week met 9,8%. Dat was de grootste wekelijkse daling sinds de tweede week van maart van dit jaar. Maandag werd het dieptepunt van $8.630 bereikt. Dat is meer dan 11% lager dan het hoogtepunt van $9.960 dat op 18 mei, dus na de laatste halvering, werd geregistreerd.

Toename van ‘kleine’ Bitcoin-adressen

Ondanks de prijsdaling – of misschien juist daardoor – is het aantal adressen met kleinere hoeveelheden Bitcoin toe blijven nemen. Het aantal unieke adressen dat minstens 0,01 BTC bevatte, steeg afgelopen zondag naar 8.478.746 stuks. Ondertussen, nam het aantal adressen met minstens 0.1 BTC ook verder toe. Afgelopen vrijdag stond de teller wat dat betreft op 3.053.004 stuks. De sterke toename van het aantal adressen vond voornamelijk in de dagen na de halvering plaats.

Herhaling van zetten?

De toename in het aantal Bitcoin-adressen zou mogelijk kunnen duiden op de instroom van potentiële beleggers, die op een herhaling van prijsontwikkelingen anticiperen die na de Bitcoin halvering van 2016 plaatsvonden. Na dat moment werd er in de eerste vier weken eerst een koersdaling ingezet, die het uiteindelijke dieptepunt bij -30% bereikte. In de 12 daaropvolgende maanden maakte de Bitcoin koers daarentegen een forse stijging door. Prominente marktpartijen, waaronder SATOS, kijken dan ook niet vreemd op van de huidige prijsdaling. Ze hadden dit effect voor de korte termijn eigenlijk al verwacht. Voor de lange termijn houden de crypto-experts daarentegen opnieuw rekening met aanmerkelijke prijsstijgingen.

Kleine beleggers lijken te profiteren van lagere prijs Bitcoi
© Pixabay.com

Andere verklaringen voor adressentoename

Overigens is de toename van het aantal adressen met daarop relatief kleine hoeveelheden Bitcoin geen waterdichte aanwijzing dat ze allemaal aan nieuwe individuele investeerders toebehoren. Ook investeerders die al (veel) langer Bitcoins bezitten kunnen deze tenslotte over meerdere verschillende adressen verdelen. Het aanmaken van zo’n nieuw adres is per slot van rekening kosteloos. Daarnaast is het ook bij online wallets en exchanges niet ongebruikelijk dat er uit veiligheidsoverwegingen voor het verwerken van transacties regelmatig nieuwe adressen worden aangemaakt. Zelfs als concreet zou blijken dat inderdaad het aantal kleine beleggers voor Bitcoin is toegenomen, dan zal dit waarschijnlijk geen grote invloed op de prijzen hebben, omdat de markt nog steeds door grote spelers wordt gedomineerd. Het aantal adressen met minstens 10.000 BTC en 1.000 BTC blijkt de afgelopen twee weken juist gedaald te zijn.

Mogelijk nóg lagere Bitcoin-prijzen

Indicatoren op de optiemarkt suggereren dat beleggers in de nabije toekomst een nog sterkere koersdaling voor Bitcoin verwachten. Experts die zich met de optiehandel in cryptovaluta bezighouden verwachten dat de koers voor Bitcoin op korte termijn in de richting van $8.000-$8.200 gaat. De verklaring voor dit prijsniveau ligt in een trendlijn die vanaf het dieptepunt in maart van dit jaar is getrokken.

Moeilijk te doorbreken glazen plafond

Het praktische probleem vlak na de meest recente halvering was dat er vrijwel geen kopers voor Bitcoin meer te vinden waren die er $9.900-$10.000 voor neer wilden tellen. Bitcoin-experts verwachten echter dat de opwaartse prijstrend pas echt weer in volle hevigheid los zal barsten als het ‘glazen plafond’ van $10.000 weer is doorbroken.