Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Te koud om te werken...

De wakkere consument - Welzijn
Datum : 21-01-2010
Share
Heb je deze week een dikke trui moeten aantrekken om het te kunnen blijven volhouden op kantoor? Waren je handen op het klavier verkleumd van de kou? Of erger nog, werk je zomer en winter buiten? Welke regels gelden er in verband met de temperatuur op de werkplek ?

Is er wettelijk een minimumtemperatuur vastgelegd die je vrijstelt van werken bij een lagere temperatuur? Een stand van zaken.

Het antwoord op de bovenstaande vraag is om te beginnen "ja": de wetgever heeft effectief temperatuurcriteria opgenomen in de wet op de arbeidsomstandigheden, vertrekkend van het principe dat het moeilijk is om optimaal te blijven functioneren wanneer de temperatuur op de werkplek te laag wordt. Dat algemene principe geldt zowel voor kantoorwerk als voor zware handenarbeid, bijvoorbeeld in de bouwsector. De temperatuur die wordt beschouwd als een te zware last om nog verder te werken, verschilt gewoon naar gelang van de soort geleverde arbeid.

Voor kantoorwerk in een afgeschermde en permanent bezette ruimte wordt de minimumtemperatuur bepaald in functie van het werk: voor "heel lichte" arbeid, gedefinieerd als werk dat "maar" 90 kcal per uur verbruikt, is 20 graden het minimum. Voor "lichte" arbeid mag de temperatuur 2 graden lager liggen (op 18°). Voor "halfzware" arbeid moet het minimum 15° warm zijn en "zware" arbeid, die gemiddeld 350 kcal per uur verbrandt, vereist minstens 12°C.

In bepaalde omstandigheden werk je echter niet constant in bepaalde lokalen en mag het daar frisser zijn. In dat geval is verkregen dat de werknemers, na advies van de arbeidsgeneesheer en in overeenkomst met het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), zich regelmatig moeten kunnen gaan warmen in verwarmde lokalen en - indien nodig - een gepaste beschermingsuitrusting moeten kunnen krijgen.

Die bij wet vastgelegde minimumtemperaturen zijn ook van toepassing in die gevallen waar niet het weer, maar een technologisch probleem (bijv. defecte verwarmingsketel) aan de basis van de kou. Er moet ook aangepaste kleding (eventueel met een ingebouwd verwarmingsysteem) voorzien worden en de arbeidsgeneesheer kan ook hier een rustperiode in een verwarmd lokaal voorschrijven.

Er gelden andere regels voor de open werklokalen of de werkplekken in open lucht. Tussen 1 november en 1 maart moeten een aantal verwarmingsmaatregelen voorzien worden. Die moeten in werking treden "indien nodig", maar in elk geval bij een temperatuur onder de 5°C. In diezelfde omstandigheden moet er warme drank ter beschikking gesteld worden. Er kunnen eventueel (met de toestemming van het CPBW) verwarmingstoestellen in een lokaal voorzien worden waaraan de werknemers zich regelmatig kunnen gaan warmen, zelfs buiten de pauzes...

Verkooptoonbanken in open lucht zijn een speciaal geval. Onder een temperatuur van 5°C is het voor een kleinhandelaar absoluut verboden om personeel buiten of in de onmiddellijke omgeving van de winkel te doen werken. Bij een temperatuur tussen 5 en 10 graden zal de werktijd tot maximum 4 uren beperkt blijven (met pauzes en een mogelijkheid om zich te gaan warmen).

Merk op dat de werkgever niet eenzijdig tijdelijke werkloosheid kan opleggen wegens slecht weer. Die extreme maatregel heeft de wetgever wel voorzien, maar hij zal enkel in bepaalde strikte omstandigheden toegepast worden. We bedoelen hier ongunstige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, extreme koude... Bovendien moet er een verband zijn tussen het weer en het uit te voeren werk: het slechte weer moet het werk onmogelijk maken of de onmogelijkheid om te werken moet het rechtstreekse gevolg van het slechte weer zijn. Deze maatregel is enkel van toepassing op arbeiders. De werkgever is die arbeiders geen bezoldiging verschuldigd voor die periode, aangezien ze een werkloosheidsuitkering zullen ontvangen.

Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
Mij ouders kochten deze week bij mediamarkt een wasmachine van aeg met 150€ eco korting! Vrijdag ...
De wet zegt duidelijk dat ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkosmt de ...

Ik heb een Samsung Galaxy Note gekocht in November 2012. Nu gaat hij niet meer aan omdat hij niet ...
Na het verstrijken van de eerste zes maanden van de garantieperiode moet u als consument zelf het ...

Consumenteninfo
De geprogrammeerde economische veroudering
Marketing en design verleiden de consument en wekken het onverzadigbare verlangen bij hem op om altijd maar weer het meest recente model van alles te ...
Inkten voor tatoeages zitten vol mogelijke schadelijke stoffen
Tatoeages worden steeds populairder en zijn allang niet meer enkel op de lijven van geharde arbeiders, rocksterren en voetballers te vinden. Maar ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
Een consument mag voor eigen gebruik tot 800 sigaretten uit Luxemburg meebrengen

Juist - Fout