Email : Password :
Info van de dag :
Recent bezochte linken
Een barometer om de consumentenbescherming te evalueren

Bij elke verkiezing lanceert het OIVO, in naam van de verbruikersorganisaties, een memorandum waarin verschillende eisen naar voor worden gebracht: betere toepassing van de wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming, aanmoediging van verantwoordelijke consumptie, versterking van de bescherming van de meest kwetsbare consumenten...

Aan de vooravond van verkiezingen wordt die tekst opgestuurd naar de voorzitters van alle democratische partijen en tevens geïntegreerd in een barometer.

De doelstelling van die barometer is tweeledig: ten eerste draagt hij bij aan de transparantie en ten tweede worden de verschillende eisen van de verbruikersorganisaties naar voor gebracht en wordt hun concretisering door de verschillende regeringen geëvalueerd.

De barometer, die vanaf vandaag op de website van het OIVO te zien is, laat toe de vooruitgang (of juist niet) op het gebied van consumentenbescherming op te volgen.

Handleiding

De barometer bestaat uit een tabel die thematisch de eisen van de verbruikersorganisaties voorstelt, het aantal dagen die verstreken zijn sinds die eisen naar voor werden gebracht en of de federale overheid in dat opzicht al maatregelen heeft genomen. Als dat zo is, worden die ook gespecifieerd.

INDICATOR INTERPRETATIE
Al x dagen verstreken sinds eis werd voorgelegd
Eis niet ingewilligd
Eis gedeeltelijk ingewilligd
Eis ingewilligd

Zoeken

Via de zoekmotor kan men tot slot zoeken per thema, niveau van tevredenheid en tijdsduur sinds de voorstellen van de verbruikersorganisaties werden ingediend.

Niveau:
Voorkeurthema's
Banken Claim CONSUMENTENBEDROG Consumptie Consumptiebarometer Cultuur CRISIS DIEETTEAM Distributie Duurzame Consumptie ETEN Feesten Financiele Diensten Gezondheid Handelspraktijken HOBBY GEZINSKORF Hygiene INTERNET Jongeren Consumenten KOOPKRACHT Label Marketing News N.TECHNOLOGIE Openbare Diensten PRIJS Recht van de consumenten Senioren SOLDEN Speelgoed SPEL Telecoms Veiligheid VERDIENEN Verslaving VERZEKERINGEN VOEDING Vrije Tijd WATER Woning
Beeld van de dag
Het cijfer
19 000 Uit de Europese ongevallendatabase blijkt dat in de Europese Unie elk jaar ongeveer 19 000 kinderen jonger dan 14 jaar kwetsuren oplopen door stapelbedden.
Veel ongelukken met producten voor kinderen kunnen vermeden worden
Verder lezen
Forum over consumptie
beste, op 9 juni bestelden wij via de telefoon een fitnesstoestel, wij kregen hiervan een ...
In de eerste plaats contact opnemen met de Economische Inspectie, want dit is duidelijk een ...

Naar aanleiding van een aanslepend probleem met een bij Krefel aangekocht koelkast kreeg ik volgend ...
Dan neemt u best contact op met de Economische Inspectie. De verkoper dient enkel in te staan ...

Consumenteninfo
Gelezen voor u - OIVO - Documentatiecentrum - 26-06-2014
Gelezen voor u : Voetafdruk van België - Voedingsgewoonte van Vlaamse peuters - Particuliere uitgaven van Vlaamse en Waalse huishoudens - Nederlands ...
Ontwerp nieuwe tabaksrichtlijn aangepast door het Europees Parlement
Het Europees Parlement heeft zich op dinsdag 8 oktober 2013 uitgesproken over een aangepaste versie van de ontwerp tabaksrichtlijn. ...
Verder lezen
Neem gratis een abonnement
Juist / Fout
De uitdrukking "huishoudelijk ongeval en in de vrije tijd" dekt alle ongevallen die zowel een verkeers- als een arbeidsongeval zijn.

Juist - Fout